mindmap - samo shema

Velika večina stanovanjskih sosesk v slovenskih mestih je starejših od 30 let. Te soseske so danes nujno potrebne prenove. Vendar je urbano prenovo nemogoče izvajati, če ni jasno, kdo je lastnik javnega prostora, kdo ga vzdržuje, kdo uporablja ter kaj pomeni javno dobro.

Raziskali bomo, kaj so javne površine, kdo jih uporablja in kakšen je njihov pomen v soseskah. Govorili smo s prebivalci sosesk. Predstavniki Mestnih občin Ljubljana in Nova Gorica bodo predstavili stališče občin do javnih površin, Za mnenje smo vprašali zaposlene na Ministrstvu za okolje in prostor, ki je pristojno za prostorsko zakonodajo in na Ministrstvu za pravosodje, kjer pripravljajo novo definicijo javnega dobrega. Svoje strokovno mnenje bosta podali strokovnjakinji za urbanizem. Seznam naših sogovornikov se vsak dan daljša.

Identificirati želimo ključne probleme, poiskati rešitve in predlagati ukrepe, ki bodo ohranili in dvignili kakovost javnih površin.

Advertisements