“V Skandinaviji, Avstriji in Nemčiji že nastajajo oblike stanovanjskih skupnosti, ki zagotavljajo učinkovito upravljanje s skupnim prostorom soseske, ne da bi bil lastniško razdeljen.”

Dr. Ilka Čerpes, docentka za urbanizem na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani pojasni, kaj je javni prostor in zakaj je ranljiv. Oriše nastanek slovenskih sosesk ter pokaže na družbene in zgodovinske spremembe, ki so pripeljale do pomanjkanja odgovornosti do prostora.

Rešitev za vzdrževanje skupnih, javnih površin v soseskah vidi predvsem v stanovanjskih skupnostih, zadrugah in socialnih podjetjih, kot jih poznajo v Severni Evropi.

Advertisements