vodnikova 2  vodnikova 1

V Šiški, Na Jami ob Vodnikovi so lastniki zemljišč požagali drevesa in namesto njih uredili parkirne prostore. Petdesetletna drevesa so padla zato, da so obstoječe parkirišče povečali z 20 na 30 parkirnih mest. Poseg je legalen, skladen s prostorskimi predpisi in smotrn z vidika interesov lastnikov zemljišč.

Ali je bil smotrn z vidika interesov širše skupnosti, je drugo vprašanje. Kakšen je interes skupnosti v primeru dreves? Visokorasla drevesa znanstveno dokazano dvigujejo kakovost bivanja in zmanjšujejo obremenitve na naravne vire, zato so izjemno pomembna tudi v gosto poseljenih urbanih okoljih. Drevesa povečujejo stopnjo biodiverzitete, predstavljajo naravni ponor za ogljikov dioksid in druge antropogene onesnaževalce, proizvajajo kisik in izboljšujejo kakovost zraka, proizvajajo lesno biomaso, ki je snovni in energetski vir, znižujejo temperaturo urbanih toplotnih otokov, zmanjšujejo količino odtoka padavinskih vod in obremenitve na kanalizacijski sistem, zmanjšujejo izsuševanje tal in rabo vode za zalivanje, višajo kakovost lokalne mikroklime, ugodno vplivajo na počutje ljudi ter nenazadnje višajo cene nepremičnin v neposredni okolici.

DILEME

Uničiti 50-letno zdravo drevo zato, da bo na istem prostoru urejeno parkirišče, torej ni  samoumevno dejanje. Bi moral biti posek dreves reguliran tudi na zasebnih zemljiščih?  S katerimi predpisi – državnimi ali občinskimi? Kdo bi moral dati pobudo in sprožiti razpravo o tem vprašanju?

Advertisements