Untitled-1

Pobuda stanovalcev za ohranitev zelenega parka med Nanoško ulico in ulico Iva Grudna.

Junija letos je skupina stanovalcev na Mestno občino Ljubljana naslovila prošnjo za obravnavo večje zelene površine v blokovski soseski na Viču med Nanoško ulico in ulico Iga Grudna. 

Površina, ki obsega bogato zelenje in otroško igrišče, predstavlja za Četrtno skupnost Rožnik prostor posebnega pomena. Parcela parka je trenutno v prostorskem načrtu v kategoriji večstanovanjskih površin in v zasebni lasti podjetja v stečaju. Površino občasno vzdržujejo mestne službe. 

Stanovalci so oblikovali pobudo, ki se nanaša na dve področji. Želijo si, da bi prostorski načrtovalci prepoznali zeleno površino kot površino, ki zagotavlja kakovost bivanja v tej soseski. Želijo si, da se parcelo v prostorskih dokumentih definira kot park in se jo s tem zaščiti pred morebitno pozidavo, ki je trenutno mogoča. Stanovalci si poleg tega želijo, da bi občina zemljišče odkupila in ga pridobila v trajno last. Park namreč deluje kot prostor srečevanj prebivalcev vseh generacij, ki viša kakovost bivanja in sosesko rešuje pred socialno segregacijo.

DILEME:

Kdo je tisti, ki bi moral zaščititi javni interes na takih površinah?  Kdo naj jih vzdržuje? 

Kako prepoznati take in podobne površine tudi v drugih mestih?

Na kakšen način jih urejati v času, ko javnih financ primanjkuje? 

Kakšne so pristojnosti stanovalcev, lastnikov, odločevalcev in mesta pri takih odločitvah?

Advertisements