Pravnik Luka Ivanič, vodja Službe za sistem okolja in prostora na Ministrstvu za okolje in prostor, pojasni kateri zakoni in predpisi se nanašajo na urejanje prostora v soseskah. Beseda je tekla tudi o ščitenju javnega interesa in ali je to stvar splošne kulture ali zakonodaje. V pripravi je nov predlog davka na nepremičnine, ki na drugačen način definira grajeno javno dobro.

Pri nas imamo pravzaprav že vse predpise, ki jih potrebujemo. Še preveč jih imamo. Problem je v izvajanju, problem je v pristojnostih.

Advertisements