images

Javna cesta je postala funkcionalno zemljišče objektov

V soseski Zeleni gaj na Brdu je Stanovanjski sklad RS kupcem novih stanovanj poleg stanovanja, kleti in parkirišča prodal tudi dovozno cesto.

Po poročanju spletnega portala Zurnal24.si se Stanovanjskemu skladu RS predvidoma ni uspelo dogovoriti z Mestno občino Ljubljana o odkupu ceste ali pa so nanjo preprosto pozabili. Zaplet so rešili tako, da so parcelo naknadno vključili v zemljiško knjižno dovolilo, od kupcev stanovanj pa zahtevali, da podpišejo anekse k pogodbi in postanejo solastniki ceste. To pomeni, da bodo morali stanovalci cesto vzdrževati, jo plužiti in kriti vse stroške v zvezi z njo.

Stanovanjski sklad RS trdi, da je cesta skupno zemljišče lastnikov stanovanjskih enot v delu stanovanjske soseske z oznako F4. Kupci stanovanj nasprotno trdijo, da cesta ni del pripadajočega (funkcionalnega) zemljišča objektov v F4, kvečjemu da bi lahko bila v skupni rabi, ne pa v lasti stanovalcev.

V Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana je cesta (p.št. 1393/23-0, k.o. Vič) opredeljena za javno površino (javne ceste, javne poti, parkirišča). Cesta omogoča dovoz tako za del soseske z oznako F4, kot tudi za del soseske F6, ki še ni zgrajen, bo pa nekoč v prihodnosti.

DILEME

Kaj zasebno lastništvo ceste pomeni glede možnosti dovoza za pet še nezgrajenih objektov v F6? Bodo morali lastniki stanovanj v F6 pridobiti služnostno pravico od lastnikov stanovanj v F4? Ali bodo tudi oni postali solastniki ceste? Ali bo za to potrebno soglasje vseh lastnikov stanovanj v F4? Kako lahko cesta, ki je v urbanističnem dokumentu določena za javno površino, v postopku prodaje postane del pripadajočega zemljišča skupine objektov?

Advertisements