Načeloma lastninska pravica posameznika prevlada. Seveda z vidika gledanja na prostor to ni najbolj primerno. Zato je tukaj naša vloga, da ne rešujemo neevidentiranega javnega dobra le za nazaj, ampak se polaga investitorjem, še posebej če so osebe javnega prava, da razmislijo o ureditvi odnosov znotraj sosesk tudi za naprej.

Miha Verčko z Ministrstva za pravosodje pojasni, kaj je javno dobro in kaj je pravica do splošne rabe. Pojasni, kako javno dobro omeji lastninsko pravico in zakaj obstoječa raba prostora v soseskah ni skladna s pomanjkljivimi evidencami. Tako je del javnega dobra, ki ni pravno urejen, še vedno v zasebni lasti. Predvideva, da se bodo lastninska razmerja v soseskah najprej uredila, šele nato bo potreben razmislek o novem konceptu javnega dobra, ki bi manj posegal v lastninsko pravico.

Advertisements