Mesto ima to pozitivno izkušnjo, da lahko preda del javnih zadev ljudem v upravljanje.

Verjetno ima mestna uprava toliko dela, da nima posebne službe, ki bi se ukvarjala s tem, vendar je to stvar četrtnih skupnosti. One bi morale od zgoraj navzdol razvijati mrežo pobud, ki bi se same povezovale in uresničevale od spodaj navzgor.

Z Janezom Koželjem, podžupanom Mestne občine Ljubljana in profesorjem na Fakulteti za arhitekturo, smo spregovorili o načrtih mesta za prenovo javnih površin v soseskah in o težavah, s katerimi se srečujejo pri prenovi. Podžupan spregovori tudi o pomenu pilotnih projektov in urbanega aktivizma, o tem, da bi morale za vzpodbujanje lokalnih iniciativ skrbeti četrtne skupnosti ter o ovirah, ki jih mestu postavlja država.

Advertisements