Če se želi priti do tega, da bi prebivalci sosesk prostor ponovno začutili kot svoj, jim moraš dati prostor, da v njem počnejo nekaj svojega. Da se imajo možnost izrekati glede določenih zadev …

Načelnica oddelka za okolje, prostor in javno infrastrukturo na Mestni občini Nova Gorica Aleksandra Torbica govori o sodelovanju med občino in uporabniki, ki bi lahko zagotovilo kakovostne javne prostore v sosekah. Kljub težavam z lastništvi v stanovanjskih soseskah morajo občina in prebivalci razmisliti, kakšna je njihova skupna vizija za prostor.

Advertisements