prostoroz_logo

KD prostoRož

Rimska 22, Ljubljana

t: +386 (0)590 19 080

prostoroz@gmail.com

www.prostoroz.org

facebook.com/prostoRoz

Projekt Javne površine v soseskah ustvarjajo Irena Ostojić, Alenka Korenjak, Zala Velkavrh in Vojdan Babunski (kamera in montaža).